SiM-Artist-webb.jpg

Välkommen till

SOL I MINNET!

Sol i minnet! är ett treårigt kultur i vården fortbildningsprojekt för personal på enheter för personer som lider av en demenssjukdom. Det handlar om personcentrerad vård, om att implementera aktiviteter och närvaro i stunden med dialog, kontakt, beröring, lyckostunder och igenkännande. I utbildningen deltar också vårdstuderanden, volontärer, och artister.

AKTUELLT / INFO!

 2020

Nu kan du beställa boken 

SOL I MINNET - i vårdkonsten 

En handbok med många redskap. Boken är tänkt för alla som har en koppling till vården: jobbar som vårdare, leder ett vårdteam, gör regelbundna artistbesök, är anhörig till en klient eller aktiv som volontär.

 Klicka här: https://bit.ly/2BLLSHz

eller köp boken direkt från Luckan i
Karis, Kyrkslätt och Åbo.