Hänt sen sist med Sol i Minnet!

Projektet Sol i minnet! har nu pågått ett år med regelbundna utbildningsdagar för personal, ledda av Taina Semi, parallellt  med utbildning av artister och volontärer ledda av mig. Senaste vecka avrundade jag  det första året med rundturer till våra huvudhus samt ett stor...

 ...kan man väl lugnt säga.

Fonderna har satsat stort och jag har lett projektet Sol i minnet! med bästa förmåga under ett år nu, och nu vill de veta vad som pågår, naturligtvis. Då kallar jag dem till träff på SIM-högkvarteret. Jag inbjuder Styrgruppen från fonderna för p...

Please reload

Bloggarkiv: