Bakgrund

I slutet av april 2017 offentliggjordes planerna på en Kultur i vården-satsning för demensboenden i Svenskfinland kallad Sol i minnet!

Tre stora fonder, dvs Svenska Kulturfonden, Konstsamfundet och Svenska Folkskolans Vänner, har tagit initiativ att gemensamt understöda detta Kultur i vården-projekt för tre år.

Av fyrtio intresserade enheter valdes tre med på resan. Hötorgcentrets Villa Rosalie i Jakobstad, Malmkulla Salongen i Pargas samt Villa Anemones Blå- Röd- Gulsippan i Karis.

Befriande skratt i vårdande vardag

Sol i minnet! är ett projekt för människor som lider av minnessjukdom. Vi har inkluderat förutom boenden också vårdarna, anhöriga, artister och volontärer i projektet. Med kontinuerliga utbildningsdagar för personalen i person-centrerad vård, i huvudsak under ledning av GeroArtisten Taina Semi men också kontinuerliga besök av artister och volontärer på våra tre huvudhus, där det handlar om att implementera närvaro i stunden med dialog, kontakt, beröring, lyckostunder och igenkännande. Om att tillåta det befriande skrattet i vårdvardagen!

Lilli Sukula-Lindblom – skådespelare samt grundare av både Sjukhusclowner rf och LilliCare – har de senaste tre åren jobbat med minnessjuka på olika håll i Svenskfinland. Hon har utsetts till projektledare medan Teater Geist administrerar medlen som fonderna beviljat.

 

 

Projektets målsättning

Vi skapar en modell där det person-centrerade sättet i vården och kulturen är en del av vardagen för minnessjuka  i Svenskfinland. Dessutom hoppas vi kunna skapa förutsättningar för en långsiktig spridning och stabil tillämpning av modellen.

 

 

 

När?

Målet är att under tre år, 2017-20 skapa modeller där tre finlandssvenska hem för dementa valts med och där boenden, anhöriga, personalen och vårdstuderanden, volontärer samt proffsartister ska tar del av den unika Kultur i vården-utbildningen.

 Utbildningen leds i huvudsak av skådespelare Lilli Sukula-Lindblom och GeroArtist Taina Semi. Många andra experter är också anlitade.

Maj 2019 startar exit året där 31 vårdare deltar i Sol  i minnet Coach utbildningen och i sin tur kan föra budskapet om personcentrerad vård vidare på sina enheter.

 

 

IMG_8105.jpg
IMG_8107.jpg
IMG_8108.jpg
IMG_8106.jpg
Svenska Kulturfondens Årsbok 2018-2019
004.jpg
Hbl 7.2.2019
IMG_8103.jpg
Pietarsaaren Sanomat 8.3.2019
IMG_8102.jpg
Västra Nyland 5.4.2019
013.jpg
Österbottens Tidning 8.3.2019
Hbl 4.1.2019
011.jpg
17.3.2019
Pargas Kungörelser 14.3.2019
006.jpg
007.jpg
014.jpg
Kuriren 2018
IMG_8100.jpg
IMG_8101.jpg
Pargas Kungörelser 20.9.2018
Oktober 2018
001 (2).jpg
Västra Nyland 18.8.2017
0264_001-2000x1200.jpg

Österbottens Tidning 24.08.2018

Hbl 26.4.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

June 16, 2017, Konstsamfundets årsmagasin Konstsam kan vi läsa en första artikel om projektet Sol i minnet! Varsågoda!

Österbottens Tidning 24.11.2017
SFV Magasinet 4/2017
Wall of fame.