Recent Posts

Arkiv

Tags

No tags yet.

Ett Nytt Gott År med Sol i minnet!

Sol i minnet (SIM) projektet är på slutrakan och avslutas i maj 2020 med en Simferens den 12 maj på G 18 i Helsingfors.

Inger och Siw!

Redan i januari dimitteras trettio Sol i minnet!-coachar som sedan i sin tur i första hand ska sprida vidare det de lärt sig under projektets gång. Coachutbildningen har genomförts genom workshops och därtill hörande hemuppgifter och praktik.Deltagarna har därmed kommit ännu närmare det personcentrerade arbetssättet som vår eminenta utbildare Taina Semi lärt ut. Hurra!

Siw Karlsson föreläser för volontärerna

Vi har också en person som i projektet gör en egen specifik resa där hon utbildas till volontärernas SIM-coach. Hon heter Siw Karlsson och har med framgång koordinerat Pargas Malmkulla Salongens volontärer.

Förra veckan följde jag med då hon praktiserade med Hötorgcenter Villa Rosalies volontärer i Jakobstad.

Upplägget var klart och redigt och innehöll viktig information för envar med följande tema:

- En minnessjuk persons svårigheter med kognitiva och emotionella funktioner

- Om ett personcentrerat bemötande där vi utgår från människans behov och kunnande.

- Empati. Betydelsen av att känna och nå personen.

Om att förstå och bemöta den andra och sätta sig in i den andras situation.

- Hur föda växelverkan med en minnessjuk person.

- Hur bemöta svåra saker i volontärarbetet som beteendestörningar, tex aggressivitet.

- Val av aktivitet.

På plats var vi inalles tio personer som tog del av kvällen.

Upplägget inspirerade oss deltagare att själva tänka, precis som vi fått lära oss.

Om vi hade suttit en timme till skulle inte pappren räckt, för idéerna började flöda.....

Ungdomarna bidrog med många fräscha idéer.

Vi har fungerande volontärgrupper, med fantastiska människor som ger sig hän och delar gladeligen av sin tid till behövande. Vad kan jag annat säga än att jag är ödmjukt tacksam för varje besök och aktivitet de kommer med!

Kanske du också blev intresserad, kom med!!

hälsar Lilli