VÅR FILOSOFI OCH MISSION

Livsglädje, äkta möten och samarbete

 • Att pröva sig fram genom kontinuitet och inrotande av kulturella experiment och andra erfarenheter.

 • Livslångt lärande Vårdpersonalens växande, utvecklande och förändrande av sin yrkesidentitet
  - man lär sig att uttrycka sig
  - tala och diskutera

 • Förändring av vårdkulturen Förändring av atmosfär och attityder.

 • Utvecklande av vård utan medicin - flexibelt - hemtrevligt på boenden.

 • Ökande av samarbete mellan de olika yrkesgrupperna (vårdpersonal, anhöriga, volontärer, artister)

 • Exit plan: Konstnärerna fortsätter och delar sitt kunnande vidare - organiserar sig - för att modellen man skapat under tre år får en kontinuitet

 • Volontärer fortsätter med sin verksamhet kontinuerligt

 • SIM -metoden sprids till undervisningen i vårdsektorn som förändras.

 • De tre utvalda vårdhemmen fungerar som förebild från vilka man kan söka modell.

 • De anhörigas roll förvandlas till resurs!

VÅRA TESER

 • ​Kontinuitet
  ​->inger trygghet som framkallar ett igenkännande vilket i sin tur föder lyckokänsla.

 • Närvaro
  -> väcker mod, ord med dialog och glädje i stunden

 • Kontakt
  -> Skapa den, nå personen på djupet, var i stunden med ord och blickar, inge lugn 

 • Empati
  -> bry dig om på riktigt, var genuint intresserad, berör, 

 • Inspiration
  -> till att våga mer genom upplevelser som intressanta aktiviteter kan bjuda på.